Relatietherapie

Waarom in relatietherapie?
Je kunt om heel verschillende redenen in relatietherapie gaan, variërend van een ernstige relatiecrisis tot het verlangen naar meer diepgang en nabijheid in je relatie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jullie in relatietherapie willen omdat jullie:

  • langs elkaar heen leven
  • veel ruzie maken
  • verwijdering of sleur ervaren
  • meer hartstocht zoeken in jullie relatie
  • twijfelen of jullie samen verder willen

Misschien gaat het ook best goed in jullie relatie, maar wil je er meer uithalen en zoeken jullie vooral ontwikkeling en verrijking in je relatie. Ook daar kan relatietherapie jullie goed bij helpen.

Je relatie in therapie
In relatietherapie ben je niet individueel in behandeling, maar de relatie is in therapie. Dat betekent dat we samen kijken naar wat er tussen jullie speelt, naar hoe jullie met elkaar omgaan en communiceren. We proberen patronen te ontdekken en kijken hoe we dit kunnen doorbreken, wat voor omgevingsfactoren hierbij spelen. Ook als één van jullie met iets worstelt, gaat het er in relatietherapie om hoe jullie daar samen mee omgaan. Een liefdesrelatie kan weer opbloeien als je vrijer leert communiceren, je pijn, onvervulde wensen en ook positieve gevoelens met elkaar deelt.

Scheiden of toch niet
Als jullie overwegen uit elkaar te gaan, kan er behoefte zijn om samen te onderzoeken wat er aan de hand is, alvorens ingrijpende beslissingen te nemen, zeker als er kinderen zijn. De uitkomst van dat proces kan een scheiding zijn, dat je gezamenlijk of een van beiden besluit je eigen weg te gaan. Dan wil ik jullie graag helpen om zo goed mogelijk uit elkaar te gaan of de relatie een nieuwe vorm te geven.

Relatietherapie vanuit de gestaltbenadering
Als Gestalttherapeut spreek ik liever over werken dan over therapie. Het is namelijk belangrijk dat jullie bereid zijn tijd en energie te investeren om te leren en te groeien in je relatie. Uiteindelijk zijn jullie de enigen die jullie relatie kunnen ‘genezen’. Ik ondersteun jullie daarbij graag. Lees meer over de gestaltbenadering.

Alleen in relatietherapie
Als je behoefte hebt om over je relatie te praten, maar (nog) zonder partner erbij, kun je individueel een afspraak maken. Je partner kan er dan eventueel later bijkomen.

Opzet relatietherapie
Relatietherapie duurt gemiddeld 10 tot 15 bijeenkomsten. Of dat voldoende is hangt af van jullie hulpvraag en voorgeschiedenis. We beginnen met een kennismakingsgesprek. Aan de hand daarvan beslissen we of we verder gaan en op welke manier. Meestal zijn de bijeenkomsten in het begin wekelijks of om de week. Later kan de frequentie van de relatietherapie afnemen. Na iedere 5 bijeenkomsten evalueren we. De vorm van de bijeenkomsten kan variëren. Vaak zijn het gesprekken, maar we kunnen ook lichaamsgericht werken of creatieve werkvormen uitproberen, afhankelijk van wat bij jullie past.

Contact
Klik hier als je contact zoekt en/of een afspraak wilt maken voor een kennismakingsgesprek.

© Pieter Holstein