Gestaltbenadering

De psychotherapie die ik beoefen berust op de Gestaltbenadering. Deze therapie is bij uitstek geschikt voor mensen die ontwikkeling en verdieping zoeken in hun leven en bereid en in staat zijn daar tijd en energie aan te besteden. Gestalttherapie is voor mensen die hun problemen onder ogen durven zien en ze niet alleen als problemen zien, maar ook als een uitdaging en een kans om te groeien.

In de Gestaltbenadering is de focus gericht op het hier en nu, op wat er op dit moment ter plekke met je gebeurt. Jouw verhaal is natuurlijk belangrijk en ik ben er om naar je te luisteren, maar nog belangrijker is misschien wel hoe je het vertelt, hoe je contact maakt met mij en met je omgeving, kortom jouw manier om met jezelf, met de ander en ook met je problemen om te gaan. Daarom heet Gestalttherapie ook wel de ‘therapie van het contact’. De Gestaltbenadering sluit als het ware de vluchtwegen af die je bewandelt om je concrete situatie niet onder ogen te hoeven zien en er geen verantwoordelijkheid voor te hoeven nemen, of je dat nu doet door dromerijen of door rationalisaties, door letterlijk of figuurlijk weg te lopen. Zo’n benadering kan confronterend zijn en juist daarom besteed ik veel aandacht aan veiligheid. We creëren gezamenlijk als het ware wat de Gestaltbenadering ‘een veilige noodsituatie’ noemt, een situatie die veilig genoeg is om je nood, je verdriet en pijn, je vragen en worstelingen onder ogen te zien en te verwerken.

De therapeut
Als therapeut ben ik:

  • getuige: ik kijk, luister en vertel je wat ik zie en hoor
  • regisseur: ik stel soms oefeningen voor
  • supporter: ik signaleer wat goed is ontwikkeld en stimuleer de ontwikkeling van zwakkere kanten.
© Pieter Holstein