Kosten

Individuele therapie: € 80,- per uur
Relatietherapie:  € 100,- per 75 minuten

In bijzondere gevallen kan een regeling naar draagkracht getroffen worden.

Vergoeding door de zorgverzekering
Gestalttherapie valt als complementaire of alternatieve gezondheidszorg onder de aanvullende verzekering en wordt door de meeste zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed. Relatietherapie wordt in principe niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Ik ben geregistreerd bij de NVAGT als gecertificeerd Gestalttherapeut en aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ. De RBCZ registreert therapeuten van aangesloten beroepsverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de zorgverzekeraars en zorgt ervoor dat geregistreerde therapeuten worden opgenomen in de zorggids van zorgverzekeraars.

Meer informatie hierover kun je vinden op de site van de NVAGT.

Als cliënt krijg je een factuur voor elke sessie en betaal je rechtstreeks aan mij. Je declareert zelf je factuur bij je zorgverzekeraar. Op de website van je zorgverzekeraar of via de klantenservice kun je nagaan of en hoe Gestalttherapie vergoed wordt.

AGB en prestatiecode
Voor je zorgverzekeraar is mijn AGB code van belang. Mijn persoonlijke AGB code, de AGB code van mijn praktijk en de prestatiecode staan vermeld onderaan elke factuur.

Kamer van Koophandel
Ik ben ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nummer 34348172

Aangesloten bij: