Individuele therapie

Psychotherapie betekent letterlijk zorg voor de psyche, de ziel. De therapie bestaat grotendeels uit het voeren van gesprekken met je psychotherapeut, waarin je samen probeert je situatie te verhelderen en gaat beseffen waar je in je leven staat en wat er voor jou aan scheelt. Als dat helder wordt, kun je keuzes maken: ja, zo wil ik het, of nee, zo doe ik het niet langer, ik wil andere manieren uitproberen. Zo kan psychotherapie je helpen sterker en vruchtbaarder in het leven te staan.

Waarom psychotherapie?
De aanleiding om in psychotherapie te gaan kan heel divers zijn, van onduidelijke lichamelijk klachten en spanningen tot somberheid en angsten, van aanwijsbare dingen die je dwars zitten en waar je steeds weer tegenaan loopt tot vagere gevoelens van verstrikking en verstikking, van eenzaamheid tot gevoelens van zinloosheid of verveling. Ook wat je in therapie zoekt kan sterk verschillen: misschien wil je een snelle oplossing voor je problemen, die een therapeut zelden kan bieden. Misschien zoek je vooral een luisterend oor. Mogelijk ben je ook aan een intensief zelfonderzoek toe. Psychotherapie kan je daarbij helpen.

Psychotherapie vanuit de gestaltbenadering
De psychotherapie die ik beoefen berust op de gestaltbenadering. Deze therapie is bij uitstek geschikt voor mensen die ontwikkeling en verdieping zoeken in hun leven en bereid en in staat zijn daar tijd en energie aan te besteden. Gestalttherapie is voor mensen die hun problemen onder ogen durven zien en ze niet alleen als problemen zien, maar ook als een uitdaging en een kans om te groeien. Lees meer over de gestaltbenadering.

Werkwijze
Een kortdurende psychotherapie varieert van 5 tot 12 bijeenkomsten. Of dat voldoende is hangt af van je hulpvraag en je voorgeschiedenis. We beginnen met een kennismakingsgesprek. Aan de hand daarvan beslissen we of we verder gaan en op welke manier. Meestal kom je in het begin wekelijks of om de week. Later kan de frequentie afnemen. Na iedere 5 bijeenkomsten evalueren we. De vorm van de bijeenkomsten kan variëren. Vaak zijn het gesprekken, maar we kunnen ook lichaamsgericht werken (Chi Kung) of creatieve werkvormen uitproberen, afhankelijk van wat bij jou past.

Contact
Klik hier als je contact zoekt en/of een afspraak wilt maken voor een kennismakingsgesprek.

© Pieter Holstein