Over mij

Mijn naam is Mark Wildschut. Mijn naam staat voor mijn zaak. Wildschut betekent jachtopziener, jager, ook stroper. In het ‘schut’ zit zowel schieten als beschutten, beschermen. Ik kan raak schieten als het moet, iets treffend verwoorden, de vinger op de zere plek leggen. Maar ik kan ook bescherming en veiligheid bieden als dat nodig is.
De stroper in mij legt allang geen strikken meer, maar weet wel wat het is om verstrikt te zitten en geen uitweg meer te zien. En de ‘Mark’ in mij tot slot kan helpen zaken scherp te markeren en duidelijke grenzen te trekken.

Ik ben afgestudeerd bij de Nederlandse Stichting Gestalt en heb een aantal aanvullende opleidingen genoten. Ik ben afgestudeerd in de filosofie en filosofisch vertaler. Die achtergrond neem ik mee in mijn werk als gestalttherapeut. Mijn jarenlange beoefening van de Chi Kung tot slot helpt me mijn cliënten ook in wat de therapie lichamelijk losmaakt helpend te ondersteunen.

Na mijn filosofiestudie had ik een toenemende behoefte met mensen samen het gesprek over het leven aan te gaan, en zo ben ik via de nodige omwegen bij de Gestalttherapie uitgekomen. Deze therapievorm sluit van alle vormen waar ik mijn licht heb opgestoken het meest aan bij mijn wijsgerige achtergrond en bij de richtingen die me daarin het meest aantrokken – de existentiefilosofie, de levensfilosofie, de fenomenologie. Wat me in de Gestalttherapie ook aantrok is het geloof en vertrouwen in het zelfondersteunend vermogen van mensen. Ik ben geen ‘hulpverlener’, maar eerder een schatgraver die de ander probeert te helpen zijn eigen schatten, zijn eigen hulpbronnen aan te boren.

Registraties:

  • Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie (NVAGT)
  • Beroeps Register Complementaire Zorg (RBCZ): registratienummer 901968R

Opleidingen:

  • Nederlandse Stichting Gestalt (NSG) te Amsterdam: Gestalttherapeut
  • School voor Relatietherapie te Antwerpen: Relatietherapie
  • Opleidingsinstituut Multidimens: Relatietherapie
  • WO Filosofie: cum laude afgestudeerd te Amsterdam in 1989.